Τιμοκατάλογος για απολυμάνσεις

Με το πακέτο πολυκατοικίας εννοούμε την κλασική απεντόμωση πολυκατοικίας και διαμερισμάτων για κατσαρίδες και όχι ειδικές απεντομώσεις για αλλά έντομα .

ΤιμοκατάλογοςΤιμοκατάλογος για απολυμάνσεις
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ

1. Πακέτο πολυκατοικίας – Τιμοκατάλογος για απολυμάνσεις 

 • Πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα ……….50. 00 €
 • Διαμερίσματα με GEL προληπτικά………………10.00 €
 • Τα διαμερίσματα με ψεκασμό ……………………. 5.00

 

2. Πακέτο πολυκατοικίας 

 • Πολυκατοικίες 25 διαμερίσματα …………………60,00 €
 • Διαμερίσματα με GEL…………………………………10.00 €
 • Τα διαμερίσματα με ψεκασμό ………………………5.00 €

 

3. Πακέτο πολυκατοικίας

 • Πολυκατοικίες 30 διαμερίσματα …………………65,00 €
 • Διαμερίσματα με GEL…………………………………10.00 €
 • Τα διαμερίσματα με ψεκασμό ………………………5.00 €

 

4. Πακέτο πολυκατοικίας – Τιμοκατάλογος για απολυμάνσεις 

 • Πολυκατοικίες 35 διαμερίσματα …………………80,00
 • Διαμερίσματα με GEL…………………………………10,00 €
 • Τα διαμερίσματα με ψεκασμό ………………………5.00 €

5. Πακέτο πολυκατοικίας

 • Πολυκατοικίες 40 διαμερίσματα …………………110.00 €
 • Διαμερίσματα με GEL…………………………………10.00 €
 • Τα διαμερίσματα με ψεκασμό ………………………5.00 €

 

6. Μεμονωμένα Διαμερίσματα εφαρμογή για μικρή  κατσαρίδα από …50,00€

 

7. ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ στις πολυκατοικίες χωρίς δολωματικούς σταθμούς 10.00 -20 ευρώ επιπλέον.

Όσον αφορά ειδικές απολυμάνσεις  για αλλά έντομα οι τιμές ποικίλουν ανάλογα την απόσταση και το είδος της προσβολής. 

Η Alpha Απολυμαντική παρέχει υπηρεσίες γεωπόνου :

 • Σε κάθε εφαρμογή παριστάτε Γεωπόνος σύμφωνα με το Νόμο.
 • Κάλυψη σ’ όλη την Αττική
 • Έκδοση πιστοποιητικού
 • Υπηρεσίες σε Οικίες, επιχειρήσεις, φορείς

Κάλυψη προδιαγραφών ΕΦΕΤ και απαιτήσεων των προτύπων ISO & HACCP για  επιχειρήσεις