Πολίτικη Απορρήτου

Όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ως χρήστης μέσω του ιστότοπου www.apolimantikilg.gr προστατεύονται πλήρως. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου βάσει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος του αρχείου:προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, το Απολυμαντική LG παράρτημα της ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο. Πόσα προσωπικά δεδομένα θα παρέχονται ανά πάσα στιγμή και εθελοντικά στο Απολυμαντική LG. Θα περιλαμβάνονται στα αρχεία προσωπικών δεδομένων που ανήκουν στην Απολυμαντική LG παράρτημα της ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ. Προκειμένου να ενημερώσουμε τις βάσεις δεδομένων μας, καθώς και τη χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς, πληροφορίες. Διαφημιστικούς σκοπούς των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Πως συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Η Απολυμαντική LG συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω των εντύπων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, των διευθύνσεων email μας και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ο ελεγκτής δεδομένων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ταυτότητας (για παράδειγμα, όνομα, επώνυμο, όνομα εταιρείας, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, στοιχεία τράπεζας και πληρωμής)

Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Η Απολυμαντική LG μέσω του ιστότοπού της συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία: διεύθυνση email και όνομα
 • Δεδομένα που θα συμπεριληφθούν στο αντικείμενο της φόρμας

Η Απολυμαντική LG εκτός του ιστότοπου συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Αναγνωριστικά προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, αναγνωριστικό, διεύθυνση, email κ.λπ.
 • Δεδομένα υγείας οντοτήτων ή / και ατόμων
 • Εμπορικά δεδομένα πληροφοριών.

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται είναι υποχρεωτικά, με τέτοιο τρόπο ώστε η άρνηση παροχής τους θα σημαίνει την αδυναμία εκτέλεσης της παροχής των συμβάσεων υπηρεσιών ή την απάντηση στα ερωτήματα.

Τι χρησιμοποιούμε στα δεδομένα σας και για πόσο χρόνο;

 

Η  Απολυμαντική LG θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς:

 • σε θέση να πραγματοποιήσει την παροχή της συμβάσεως υπηρεσίας που υπογράφεται από τα μέρη. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για το σκοπό αυτό για όσο διάστημα η σύμβαση είναι σε ισχύ, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο Νόμος ορίζει έναν άλλο όρο.
 • Απαντήστε σε ερωτήματα
 • Διαφημιστικοί ή / και εμπορικοί σκοποί Για τη διαχείριση της αποστολής εμπορικών επικοινωνιών από η Απολυμαντική LG

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με κανέναν από τους προαναφερθέντες σκοπούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης email info@alphaapolymantiki.gr για να προσδιορίσετε τον εαυτό σας και να μας πείτε για το περιστατικό ή το πρόβλημά σας.

Σχετικά με την βάση της νομοθεσίας που συλλέγουμε τα δεδομένα;

 

Η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την  Απολυμαντική LG για την εκτέλεση της παροχής της σύμβασης είναι η εκτέλεση της σύμβασης, με την οποία δεν είναι δυνατή η εκπλήρωσή της διαφορετικά.

Η αποστολή εμπορικών επικοινωνιών από την  Απολυμαντική LG για προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες που έχουν ήδη αναληφθεί, βασίζεται στο ενδιαφέρον Απολυμαντική LG

Η αποστολή εμπορικών επικοινωνιών από την  Απολυμαντική LG σχετικά με προϊόντα που δεν είναι παρόμοια με εκείνα που δεν είχαν προηγουμένως συμβληθεί, βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη ή / και του πελάτη που μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή.

Περίοδος διατήρησης δεδομένον:

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τις ακόλουθες περιόδους:

 • Τα έτη που προβλέπονται από τους κανονισμούς
 • Μέχρι ο πελάτης να πει διαφορετικά

Επικοινωνία δεδομένων σε τρίτα μερί:

Η Απολυμαντική LG μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σε:

 • Δημόσιες διοικήσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο
 • Λογιστής
 • Υπεύθυνος για τη διαχείριση της ιστοσελίδας

 

Η Απολυμαντική LG δεν θα δεχτεί απόπειρες ψευδούς εγγραφής ή που υποκαθιστά την ταυτότητα ατόμων ή εταιρειών, θα κοινοποιήσει, όπου ενδείκνυται, προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους συνεργάτες, όπως διανομείς και πράκτορες, (εταιρείες μάρκετινγκ, σύμβουλοι κ.λπ.) των οποίων η παρέμβαση είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που διαχειρίζεται. Τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορούν επίσης να περιληφθούν στους διαφορετικούς καταλόγους ιστού που η Απολυμαντική LG Οποιαδήποτε άλλη χρήση προσωπικών δεδομένων εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, θα απαιτήσει την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την Απολυμαντική LG δωρεάν μέσω του email σας στο info@alphaapolymantiki.gr ή στη διεύθυνσή μας. Επισυνάπτοντας μια φωτοτυπία του εγγράφου ταυτότητάς σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Ανάκληση των χορηγηθεισών συγκαταθέσεων
 • Λάβετε πληροφορίες σχετικά με το εάν η Απολυμαντική LG. Αντιμετωπίζει τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιο σκοπό.
 • Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
 • Διορθώστε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα
 • Ζητήστε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
 • Περιορίστε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Ακυρώστε όλα τα δεδομένα σας

Ασφάλεια:

Η Απολυμαντική LG χρησιμοποιεί τεχνολογίες κατάλληλες για την τρέχουσα τεχνολογία, για την προστασία των δεδομένων και των προσωπικών σας πληροφοριών, επομένως ο ιστότοπός μας αποθηκεύεται σε ασφαλείς διακομιστές που προστατεύονται από τους πιο συνηθισμένους τύπους επιθέσεων. Ωστόσο, πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει άτρωτη τεχνολογία και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας για να διατηρήσετε το επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας.

Η  Απολυμαντική LG έχει θεσπίσει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και προσαρμογή στη συμμόρφωση με την Προστασία Δεδομένων.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις που παρέχει η Απολυμαντική LG σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας που ισχύει για αρχεία με προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, η Απολυμαντική LG δηλώνει ότι θα εφαρμόσει τα βασικά μέτρα επιπέδου ασφάλειας που περιγράφονται στο βασιλικό διάταγμα 1720/2007.

Εμπιστευτικότητα:

Η Απολυμαντική LG υποχρεώνει, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, να τηρεί απόρρητο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στα οποία έχει προσπελαστεί, ακόμη και μετά τη λήξη της εμπορικής σχέσης μεταξύ των δύο μερών, και πρέπει να επεκτείνει αυτήν την υποχρέωση σε όλο το προσωπικό του οργανισμού σας που έχει πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία. Αυτό το καθήκον του απορρήτου επεκτείνεται και σε άλλες πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά δεδομένα και στις οποίες έχει πρόσβαση ή γνώση κατά την παροχή των υπηρεσιών της.

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ LG

Δωδεκανησου 2  ΤΚ: 11363

Τηλεφονο : 21082 50 046

Email: info@alphaapolymantiki.gr

Site: www.apolimantikilg.gr

 

Alpha Απολυμαντική

Alpha Απολυμαντική Products