Ποντίκια και αρουραίοι – μυοκτονία

Ποντίκια και αρουραίοι, μυοκτονία. Μυοκτονία είναι διαδικασία που γίνεται από εταιρία απολυμάνσεων για την εξολόθρευση τρωκτικών και ποντίκια της επιχείρησης  ή οικίας. Οι τιμές στη μυοκτονίας ποικίλουν ανάλογα το χώρο που θα γίνει η μυοκτονία. Οι τιμή διαμορφώνετε και από τον τύπο του φάρμακου που χρησιμοποιήσουμε.  Μυοκτονία σημαίνει εξόντωση τρωκτικών και γίνεται εφαρμόζοντας πρόγραμμα εξόντωσης ποντικών. Μέτα την μυοκτονία κάνουμε απολύμανση για ποντίκια και αρουραίους. Η απολύμανση για ποντίκια στο χώρο του σπιτιού ή της επιχείρησης που κυκλοφορήσαν τα ποντίκια ή οι αρουραίοι είναι απαραίτητη. Η απολύμανση γίνετε μετά την διαδικασία της μυοκτονίας. Η τιμή και το κόστος της απολύμανσης για ποντίκια εξαρτάται από την επιφάνεια προς απολύμανση. Οι απολυμάνσεις για ποντίκια και αρουραίους γίνεται με ειδικό μηχάνημα το Cold fogger που κάνει την απολύμανση του χώρου με νεφελοποίηση.

Α. Ποντίκια και αρουραίοι – μυοκτονία, Επιθεώρηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος χώρου

Ποντίκια και αρουραίοι - μυοκτονίαΣτην επιθεώρηση για τα τρωκτικά – ποντίκια υπάρχουν αρκετά σημάδια που εμείς θα πρέπει να ψάξουμε στην διάρκεια μιας αρχικής επιθεωρήσεις του χώρου.

Τα ποντίκια κάνουν στο έδαφος τρύπες στους τείχους των καταστημάτων η και στο σπίτι η σε μια επίχριση , οι διαδρομές των τρωκτικών στο κτίριο, οι ζημιές στα προϊόντα, τα σημάδια ροκανίσματος, οι λεκέδες ούρων τα περιττώματα, τα νεκρά τρωκτικά, τους ήχους τρωκτικών κ.λ.π.

Μια καλή επιθεώρηση θα μας δώσει μια καλύτερη μυοκτονία της τάξης μεγέθους πληθυσμού του δεδομένου ότι ο στόχος είναι η μείωση του πληθυσμού, οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες πρέπει να τοποθετηθούν στα κατάλληλα σημεία.

Β. Ποντίκια και αρουραίοι – μυοκτονία, Κανόνες Υγιεινή των χώρων

Ένας μεγάλος πληθυσμός των τρωκτικών – ποντικών για να αναπτυχθεί, πρέπει να βρίσκει εύκολα νερό και τροφή. Αυτός είναι και ο κύριος κανόνας πάνω στον οποίο στηρίζεται και η ολοκληρωμένη διαχείριση τρωκτικών .

Με τον όρο υγιεινή απολύμανση, μυοκτονία σημαίνει να αποθηκεύουμε κατάλληλα όλα τα προϊόντα που αποτελούν τροφή για τα τρωκτικά, και να τηρούνται η όρη υγιεινής του ΕΦΕΤ.

Γ.Ποντίκια και αρουραίοι – μυοκτονία  Έλεγχος και μόνωση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ένας άλλος σημαντικός τρόπος για να ελέγξουμε τον πληθυσμό των τρωκτικών είναι να αποκλείσουμε την είσοδό τους στα κτίρια.

Τα ανοίγματα που μπορεί να μείνουν είναι στα 5-10 χιλ. για το οικιακό ποντίκι και στα 10-20 χιλ. για τα υπόλοιπα.

Ακόμα και αφού γίνει αυτό, τα τρωκτικά- τα ποντίκια μπορούν να μπουν στο χώρο μέσω των ανοικτών πορτών και των παραθύρων, και μέσω των αποχετεύσεων ή υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Στη μυοκτομία ειδική προσοχή να δώσουμε στα συσκευασμένα εμπορεύματα που έρχονται στο χώρο τον επιχρίσεων στην περίπτωση των ποντικιών μεταφέρονται στο εσωτερικό με συσκευασμένα εμπορεύματα.

Δ. Ποντίκια και αρουραίοι – μυοκτονία, Μέτρα προστασίας για δραστική μείωση πληθυσμού

Για να μειώσουμε γρήγορα τον πληθυσμό των τρωκτικών, εγκαθιστούμε δολωματικούς σταθμούς και παγίδες σύλληψης. Σε μερικούς χώρους (παραγωγής και αποθήκευσης τροφίμων), η χρήση των τοξικών δολωμάτων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Για αυτό επιλέγουμε παγίδες και ενδεικτικούς δολωματικούς σταθμούς .

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του χώρου για μυοκτονία δηλαδή καταπολέμηση ποντικών προχωράμε στην σύνταξη τεχνικής μελέτης με τοπογραφικό του αριθμού των δολωμάτων σταθμών που θα εγκατασταθούν στους εσωτερικούς (οπού επιτρέπετε) και εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης σε ζώνες προστασίας περιμετρικά της περίφραξης και των κτιρίων. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι ασφαλείας με κλειδί και να είναι αριθμήμενη .

Έξι μέχρι δώδεκα επιθεωρήσεις/εφαρμογές (αντικατάσταση των δολωμάτων) ετησίως (ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος, την φύση της επιχείρησης, την θέση της κλπ), είναι αρκετές.

Ε. Αποτέλεσμα, Ποντίκια και αρουραίοι

Αμέσως μετά την ανάληψη των εργασιών μυοκτονίας σε μία επιχείρηση, επιδίδεται φάκελος υγειονομικής παρακολούθησης ο οποίος περιέχει:

• Την τεχνική μελέτη οικονομική προσφορά.
• Την ετήσια σύμβαση του έργου.
• Τοπογραφικό της επιχείρησης όπου φαίνονται οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες.
• Την άδεια από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Εταιρείας μας.
• Κατάσταση του Επιστημονικού προσωπικού της Εταιρείας μας θεωρημένη από την Επιθεώρηση εργασίας.
• Τις άδειες των δολωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Εκθέσεις της κάθε εφαρμογής (παρατηρήσεις – προτάσεις).
• Τα πιστοποιητικά εργασιών μυοκτονίας.

Στην συνέχεια μετά από κάθε επιθεώρηση – εφαρμογή ο φάκελος συμπληρώνεται κάθε φορά με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εργασιών και την έκθεση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης.

Συγκεντρωτικά

Τα ποντίκια είναι κινούμενες εστίες μόλυνσης και αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών με μεγάλες ικανότητες αναπαραγωγής.

Προκαλούν προβλήματα στην υγεία και την οικονομία σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ αποτέλεσαν ακόμα και την αιτία θανάτου για πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως.

Η παρουσία ενός ποντικιού οπωσδήποτε θέτει σε αμφισβήτηση την εικόνα μιας επιχείρησης ή εταιρίας και γενικότερα σε κίνδυνο την υγεία οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας.

Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ L.G είναι πάντα κοντά σας σε τέτοιου είδους προβλήματα. Για προφύλαξη και για καταπολέμηση, οικονομικά και αποτελεσματικά:

• Επιτόπιες εκτιμήσεις μεγέθους του προβλήματος.
• Επιλογή ή και συνδυασμός μεθόδων οικολογικών ή χημικών με σκοπό την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εξάλειψη του προβλήματος.
• Τακτικές επισκέψεις για την πρόληψη και αποφυγή τέτοιων προβλημάτων-συμβουλευτική υποστήριξη από τους έμπειρους επιστήμονες της εταιρίας μας.

Με μεθόδους πάντα πλήρως εναρμονισμένες με το σύστημα HACCP και ISO 22000 και με βάση την οδηγία 93/43 της Ε.Ε., παρέχουμε στους πελάτες μας πλήρη και συνεχή υποστήριξη, μελέτη, χαρτογράφηση, τακτικές εκθέσεις της πορείας του προβλήματος, βεβαιώσεις εκτέλεσης έργου, πιστοποιητικό και εγγύηση εργασίας.

Οικολογική μέθοδος καταπολέμησης

• Απωθητικά σκευάσματα, Ποντίκια και αρουραίοι
• Κολλητικές παγίδες
• Δολωματικοί σταθμοί-δειγματοληπτική.

Χημική μέθοδος: κατασταλτική

• Δολωματικοί σταθμοί με σκευάσματα δεύτερης γενιάς ενός γεύματος.
• Υποκαπνισμός – fumigation

Χρησιμοποιούμε δολωματικά σκευάσματα δεύτερης γενιάς, ασφαλή για τον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα: