Καταπολέμηση ψύλλων

Απολύμανση για τούς ψύλλους. Τι είναι η απολυμάνσεις απεντομώσεις για τούς ψύλλους.
Καταπολέμηση ψύλλωνΤο πιο σημαντικό προληπτικό μέτρο που ο καθένας μπορεί να πάρει είναι ο σχολαστικός καθαρισμός της οικίας μας, επειδή τα ζωύφια γεννούν τα αυγά τους σε σκοτεινά και σκονισμένα μέρη. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα θα πρέπει να δίνεται στα σημεία που παίζουν και κοιμούνται τα κατοικίδια μας.
H καταπολέμηση ψύλλων των ψύλλων είναι γενικά δύσκολο έργο και απαιτεί διαφορετική τακτική σε κάθε περίπτωση.
Σε προσβολές οι εστίες των ψύλλων θα έχουν εξαπλωθεί σ” όλο το σπίτι απαιτείται επαγγελματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ο έλεγχος των ψύλλων είναι γενικά δύσκολο έργο και απαιτεί διαφορετική τακτική σε κάθε περίπτωση. Στο οικιακό περιβάλλον, οι ψύλλοι μπορεί να καταπολεμηθούν με χρήση

  • υπολειμματικών εντομοκτόνων, που εφαρμόζονται, ώστε να καλύπτουν όλα τα σημεία της κατοικίας μέσα και έξω. Οπού οι ψύλλοι βρίσκουν κατάλληλα ενδιαιτήματα για την αναπαραγωγή τους.