Καταπολέμηση Σκόρων ρούχων 

Οι Σκόροι δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία, είναι παράσιτα οικιών λόγω της σοβαρής φθοράς που προκαλούν οι προνύμφες τους στα ρούχα, τα υφάσματα, τις γούνες, τα δερμάτινα, και τα χαλιά.
Αυτή η καταστροφή των υφασμάτων συνεχίσει για πολλές εβδομάδες μετά από την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Καταπολέμηση Σκόρων ρούχωνΣοβαρές καταστροφές υφασμάτων έχουν γίνει πριν από την εμφάνιση των ιπταμένων εντόμων και για το λόγο αυτό είναι σημαντική η προληπτική λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του σκόρου.

Διαβάστε περισσότερα: