Καταπολέμηση μεγάλης κατσαρίδας

Πρόκειται για τα είδη Blatta orientalis και Peripllaneta americana κατσαρίδες αποχετεύσεων. Οι κατσαρίδες αυτές προτιμούν υγρά και σκοτεινά μέρη όπως υπόγεια, σοφίτες, αποθήκες, ψευδοροφές, σωλήνες αποχέτευσης.
Καταπολέμηση μεγάλης κατσαρίδαςΕμφανίζονται πιο πολύ στους κοινόχρηστους χώρους αλά και  μέσα σε διαμέρισμα.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Κατσαρίδες επίπτωσης στο άνθρωπο
  • Καταπολέμηση μικρής κατσαρίδας