Καταπολέμηση κοριού

Καταπολέμηση κοριού στρώματος με χημικά μέσα είναι  η αποτελεσματικότερη μορφή καταπολέμηση κοριού. Πάντα οι κοριοί ως νυκτόβια έντομα βρίσκονται  στο στρώμα ρούχα, ραφές του τοίχου στη ηλεκτρικές πρίζες, πίσω από τα κάδρα. Καταπολέμηση κοριού

  • Οι κοριοί, επιπτώσεις στο άνθρωπο
  • Βιολογικός κύκλος του κοριού