Ειδή τερμιτών, Υπόγειοι Τερμίτες 

Ειδή τερμιτών, Υπόγειοι Τερμίτες  είναι Coptotermes spp. Queen, περιγράφουμε την Εμφάνιση

* 6-10mm μήκος.
* Λευκά φαρδιά σώματα με κεφάλι καφέ

Κύκλος ζωής

* Οι βασίλισσες γεννούν αρκετές χιλιάδες αυγά.

* Τα αρσενικά στις αποικίες μυρμηγκιών πεθαίνουν αμέσως μετά το ζευγάρωμα.

  • Τερμίτες

  • Ειδή τερμιτών, Υπόγειοι Τερμίτες

  • Τερμίτες ξυρού ξύλου 

  • Οι εφαρμογές μας σε σαράκι και τερμίτες

  • Καταπολέμηση τερμιτών στη Ελλάδα

Συνήθειες

* ΟΙ φωλιές κατασκευάζονται στο έδαφος , αυτοί οι τερμίτες εξαρτώνται από αυτό και την υγρασία.
* Αναζητώντας τροφή, οι υπόγειοι τερμίτες κατασκευάζουν σωλήνες από λάσπη, μέχρι και 5 όροφο επειδή προτιμούν σκοτεινούς χώρους.
* Οι υπόγειοι τερμίτες συνήθως φτάνουν πάνω από την επιφάνεια της γης για να βρουν ξύλο ή άλλη πηγή κυτταρίνης τσελουλώσης

Περισσότερα 

Ειδή τερμιτών, Υπόγειοι Τερμίτες