Βιολογικός κύκλος του ψύλλου

Ο βιολογικός κύκλος  του ψύλλου περιλαμβάνει το αυγό, τη προνύμφη, τη νύμφη και τον ενήλικο αρσενικό και θηλυκό. Ο κύκλος αυτός συμπληρώνεται μέσα η στο στενό περιβάλλον του ξενιστή. Ο Βιολογικός κύκλος του ψύλλου  η παραγωγή των αυγών των ψύλλων κυμαίνεται από 4 έως 19 αυγά την ημέρα με συνολική Βιολογικός κύκλος του ψύλλουπαραγωγή που φτάνει τα 200-300 .
.

Ενημέρωση για τους επισκέπτες του site

Διαβάστε περισσότερα: