Βιολογικός κύκλος του κοριού

Ο βιολογικός κύκλος των κοριών χαρακτηρίζεται από ημιτελή μεταμόρφωση – αυγό, νύμφη, ενήλικο. Το θηλυκό του κοριού γεννά από 200 έως 500 Βιολογικός κύκλος του κοριούαυγά κατά τη διάρκεια της ζωής του που είναι περίπου 12 μήνες. Τα αυγά του κοριού εκκολάπτονται σε μικροσκοπικές νύμφες μετά από