Liposcelis bostrychophyla – Έντομο μικκυλίων

Liposcelis bostrychophyla - Έντομο μικκυλίων

Το Liposcelis bostrychophyla είναι έντομο που τρέφετε με μικκύλια, βρίσκετε κύριος σε σπίτια των γεωργικών περιοχών της Πελοποννήσου. Έχει μέγεθος μέχρι 1mm και διακρίνετε δύσκολα με το μάτι.

Εξάπλωση

Το μικρό (1mm μακρύ), χωρίς πτερύγια, Liposcelis bostrychophila (Badonnel) (Psocoptera, Liposcelidae), βρίσκεται σε όλο τον κόσμο και είναι συχνά παράσιτο μαρινόπανα καταστήματα τροφίμων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1940, όταν καταγράφηκε αυτό το έντομο για πρώτη φορά στη νότια Αγγλία, έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλα τα μέρη του Κόσμου , όπου αποτελεί πλέον σημαντική αιτία των καταγγελιών των καταναλωτών σε ορισμένες περιοχές της βιομηχανίας τροφίμων.

Βιολογία

Το Liposcelis bostrychophila είναι παρθενογενετικό έντομο και για το μέγεθός του, έχει σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Εμφανίζει σημαντική προσαρμοστικότητα για την αντιμετώπιση τοπικών ή προσωρινών καταστάσεων. Οι ενήλικες έχουν μια ευρεία ανοχή θερμοκρασίας, μια πολύ καθολική διατροφή και την ικανότητα να ζουν για μεγάλες περιόδους χωρίς φαγητό. Σε καλές συνθήκες, μεγιστοποιούν την αναπαραγωγική απόδοση ενώ σε κακές συνθήκες η παραγωγή αυγών μειώνεται ή σταματά ενώ η μακροζωία τους αυξάνεται. Αυτές οι δύο εναλλακτικές λύσεις μπορούν εύκολα να μεταβληθούν σε συνθήκες διακύμανσης.

Συμπεριφορά στα εντομοκτόνα

Επιπλέον παρουσιάζουν κάποια ανοχή στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα. Η παρθενογένεση είναι ουσιαστικά ένας κλωνικός τρόπος αναπαραγωγής και παρόλα αυτά υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός μεταβλητότητας στις βιολογίες ατόμων της ίδιας κλωνικής γραμμής. Τα πλεονεκτικά χαρακτηριστικά, που προκύπτουν από τυχαίες μεταλλάξεις, θα ενσωματωθούν εύκολα στον γονότυπο ενός παρθενογενετικού είδους και θα εξαπλωθούν γρήγορα, τουλάχιστον σε τοπική κλίμακα. Σε ατομικό επίπεδο, οι μεταβολές αλλοζύμης μπορούν να παρατηρηθούν εντός και μεταξύ των πληθυσμών από διαφορετικές τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά χρησιμοποιούνται για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της βιολογίας του Liposcelis. Τα προβλήματα ελέγχου του Liposcelis bostrychophila συζητούνται υπό το πρίσμα αυτής της μεταβολής του πληθυσμού.

Ιστορικό

Liposcelis bostrychophila ανακαλύφθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές της δεκαετίας του 1940 ως μολυσματική ουσία σε καλλιέργειες εντόμων. Ανήκει σε μια ελάχιστα μελετημένη τάξη εντόμων, τα Psocoptera. Για περίπου 20 χρόνια μετά την αρχική ανακάλυψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό το έντομο ήταν κυρίως ταξινομικού ενδιαφέροντος, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 1960 παρατηρήθηκαν οι αυξήσεις στις καταγγελίες που σχετίζονται με Liposcelis σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων. Σήμερα η Liposcelis bostrychophila είναι η κύρια αιτία των καταγγελιών των καταναλωτών στα προϊόντα αλευριού. Αρχικά από την Αφρική, το Liposcelis bostrychophila έχει γίνει επιβλαβές είδος σε εύκρατες περιοχές αναπτύσσοντας στενή σχέση με τον άνθρωπο και τις κατοικίες του της Ευρώπη και αλλού.

Εξάπλωση στην Ευρώπη

Στη Ευρώπη, ζει αποκλειστικά εντός κτιρίων και δεν έχει καταγραφεί από φυσικές υπαίθριες καταστάσεις. Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια ο αυξανόμενος αριθμός παραπόνων που σχετίζονται με το Liposcelis οδήγησε σε διάφορες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν από την Εταιρεία Τεχνολογίας Υγιεινής Τροφίμων, η οποία διερεύνησε, μέσω των μελών της, την έκταση του προβλήματος.