Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις, μυοκτονίες Fumigation

Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες και πάσης φύσεως καταπολέμησης μικροβίων εντομών και τρωκτικών. Η Απολυμαντική είναι εταιρία που προσφέρει ειδικές υπηρεσίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης, μυοκτονίες, Fumigation. Στις υπηρεσίες της εφαρμόζει επιστημονικούς και οικολογικούς μεθόδους. Είναι ειδική εταιρία με έδρα την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι υπηρεσίες στις απολυμάνσεις, απεντομώσεις εστιάζονται στη καταπολέμηση εντομών όπως κατσαρίδες, κοριοί, ψύλλοι, σαράκι τερμίτες και έντομα τροφίμων κ.α. Η Απολυμαντική  LG  είναι και εταιρία απολύμανσης για κορονοϊό, για Covid 19 με νεφελοποίηση με cold fogger ψυχρό εκνεφωτή.

Σε κάθε εφαρμογή παρίσταται ειδικευμένος Γεωπόνος Εντομολόγος βάση νομοθεσίας.

Οποιοδήποτε πρόβλημα και αν υπάρχει τηλεφωνήστε στην ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ L.G. Μελετάμε το πρόβλημα σας, προγραμματίζουμε και εφαρμόζουμε την καλύτερη μέθοδο ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου σας

 

Τα κείμενα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, προς ανάγνωση. Με κανέναν τρόπο διαβάζοντας τα κείμενα επιχειρήσετε να κάνετε εφαρμογές και χρήση φάρμακων καμιά ευθύνη δεν έχουμε. Τα φάρμακα στα σπίτια χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες με την παρουσία του υπευθύνου επιστήμονα.

ΑΛΦΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΙ LG

Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ LG είναι site που ανήκει στην εταιρία ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ.