Μυοκτονία

Μυοκτονία είναι ειδική υπηρεσία που προσφέρετε από εμάς για την εξολόθρευση ποντικών και αρουραίων στην επιχείρηση η οικίας. Για την μυοκτονία προγραμματίζουμε, για καλύτερες επιτυχίες και ανάλυση στατιστικών ευρημάτων.
Η μυοκτονία είναι μία πολυσύνθετη εργασία. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον περιβάλλοντα χώρο. Θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του πληθυσμού των τρωκτικών που υπάρχουν στο χώρο και να εντοπιστούν οι πηγές που προμηθεύονται τη τροφή τους. Συνέχεια ακολουθεί προσεκτική δόλωση του χώρου με με δωλοματικούς σταθμούς και ειδικά τρωκτικοκτόνα δολώματα. Η επιλογή των σημείων δόλωσης καθώς και τα δολώματα εξαρτάται από τον χώρο και τον πληθυσμό.

Στόχος της μυοκτονίας
μυοκτονία

Κύριος στόχος της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού που τυχόν θα εισβάλει σε ένα χώρο. Τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων μυοκτονίας που εφαρμόζουμε είναι:
• επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου,
• δημιουργία προστατευτικού δικτύου δολωματικών σταθμών,
• διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων,
• ενημέρωση και λήψη των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών για την οριστική λύση του προβλήματος. Η ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ δίνει μεγάλη προσεχή στα προληπτικά μέτρα και γι’ αυτό το λόγο σε χώρους παρασκευής τροφίμων τοποθετούνται ειδικοί σταθμοί δόλωσης.

Τα σημεία δόλωσης καταγράφονται τοπογραφικά και αριθμούνται έτσι ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μυοκτονίας.

Τι χρησιμοποιείτε για την μυοκτονία;

Δολωματικοί Σταθμοί

Για την αντιμετώπιση τρωκτικών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους τοποθετούνται μυοκτόνα σκευάσματα σε δολωματικούς σταθμούς. Το εκπαιδευμένο προσωπικό της ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ επιλέγει τα σημεία τοποθέτησης και τον αριθμό των δολωματικών σταθμών, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος.
Παγίδες Σύλληψης
Στην περίπτωση που το πρόβλημα εντοπίζεται στο εσωτερικού χώρου σπιτιών εφαρμόζει τη μέθοδο των μηχανικών παγίδων. Πρόκειται για παγίδες μηχανικές και με κολλητική επιφάνεια.

Σκευάσματα

Πρόκειται για εύχρηστα επαγγελματικά σκευάσματα τα οποία προσελκύουν και καταπολεμούν τα τρωκτικά.
• Με την δράση του φαρμάκου τα τρωκτικά μουμιοποιούνται χωρίς να προκαλούνται δυσάρεστες οσμές στο χώρο.
• Δεν σκορπίζεται από τον αέρα και δεν αλλοιώνεται από την θερμοκρασία και υγρασία.
• Το φάρμακο δρα 1-5 ημερες.
• Είναι φάρμακα δεύτερης γενιάς έννους γεύματος.

Προληπτικά μετρά.

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα, τρύπες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τρωκτικά ως είσοδο, δίοδο ή φωλιά. Οι αποχετεύσεις και η σκάρες φρεατίων να είναι καλά εφαπτόμενες. Κούφια δάπεδα και χωρίσματα, ψευδοροφές και περιβλήματα σωληνώσεων αποτελούν εισόδους και εστίες πολλαπλασιασμού για τα τρωκτικά.

Καθαριότητα και τακτοποίηση του χώρου

Να απομακρύνονται από τα κτίρια και τον περίβολο, αντικείμενα τα οποία μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο στα τρωκτικά..

Ελαχιστοποίηση μέσων διαβίωσης

Τα τρωκτικά για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν, χρειάζονται νερό, τροφή και κατοικία. Να αποφεύγουμε στα υπόγεια να υπαρχή νερό και τροφή για τα τρωκτικά.