Καταπολέμηση κατσαρίδας

Η Καταπολέμηση κατσαρίδας παλιά ήταν δύσκολο έργο.

Οι κατσαρίδες είναι έντομα, τα οποία αποτελούν μια τάξη: Βλαττοειδή (Blattodea, Blattaria). Από μερικούς ειδικούς το Βλαττοειδή θεωρούνται υπόταξη των δικτυόπτερων και υπάρχει σε όλων το κόσμο

Ψιλή κατσαρίδα

Το έντομο του είδους Blatella Germanica που έχει την κοινή ονομασία ψιλή κατσαρίδα, γερμανική κατσαρίδα ή κατσαρίδα κουζίνας, είναι κατσαρίδα που μολύνει την κουζίνα και το μπάνιο στο σπίτι. Η (Periplaneta Americana) είναι ένα άλλο είδος κατσαρίδας που βρίσκετε στις αποχετεύσεις.Καταπολέμηση κατσαρίδας
Το ακμαίο έντομο τις Blatella Germanica μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 16mm, ενώ στα πρώτα προνυμφικά στάδια είναι 1-2mm. Οι προνύμφες εμφανίζουν κάποιους πιο ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς – ξανθιά κατσαρίδα και κάποιες σκούρες και επιμήκεις ραβδώσεις στο θώρακα.
Είναι ένα είδος που δεν εισβάλει πετώντας παρότι διαθέτει πτέρυγες δεν πετάει.

Είναι ένα έντομο που μεταφέρεται κυρίως από τρόφιμα και πιο συγκεκριμένα από τις συσκευασίες τους, από χάρτινα κιβώτια, μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές .
Δημιουργεί γρήγορα μεγάλους πληθυσμούς αφού είναι ένα έντομο που εμφανίζει μεγάλη σεξουαλικότητα με πολύ γρήγορες αναπαραγωγές. Είναι το μοναδικό είδος κατσαρίδας που μεταφέρει τα αυγά του κατά τη διάρκεια της επώασης.

Τα έντομα φωλιάζουν σε μέρη που παρουσιάζουν για αυτά τροφικό ενδιαφέρον, είναι υγρά, σκοτεινά και με μεγάλη θερμοκρασία. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι ο χώρος της κουζίνας σε κατοικίες και το εργαστήριο παραγωγής, η κουζίνα και η αποθήκη τροφίμων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισχωρούν λόγω μικρού μεγέθους σε ρωγμές τοίχων, σε ενώσεις ντουλαπιών, σε πρίζες και διακόπτες, σε ηλεκτρικές συσκευές και άλλα σημεία που μπορεί να εξασφαλίσουν καταφύγιο για αυτά ή σε άλλα πλούσια σε οργανική ύλη για να εξασφαλίσουν τροφή. Είναι έντομα νυκτόβια που τη μέρα εμφανίζουν μικρή κινητικότητα, σε αντίθεση με τη νύχτα που η κινητικότητα αυξάνεται και εξέρχονται από τις φωλιές για αναζήτηση τροφής.