Είδη ποντικών και αρουραίων 

Αυτό το άρθρο αναφέρετε τα είδη τρωκτικών, ποντίκια και αρουραίου. Βασικός στόχος του άρθρου είναι ότι ο επισκέπτης του site να γνωρίζη το είδος του τρωκτικού για την καλύτερη  καταπολέμηση των ποντικών και των αρουραίων. Η καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων ή αλλιώς μυοκτονία, τα οποία αποτελούν παράσιτα είναι μία διαδικασία που προϋποθέτει γνώση της βιολογίας τους και των χαρακτηριστικών τους. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα αναφερθούμε στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των τρωκτικών, στον τρόπο διαχωρισμού των ειδών, στις διατροφικές τους συνήθειες κλπ.

Mus musculus (οικιακός ποντικός)

Είναι ποντίκι με μικρότερο μέγεθος από τους αρουραίους. Οι ενήλικες ποντικοί διακρίνονται από τους νέους αρουραίους από τα μmioktoniesμεγαλύτερα αυτιά και τη πολύ μακρύτερη ουρά σε σχέση με το σώμα τους. Ο κυριότερος εκπρόσωπος του είδους που μας ενδιαφέρει οικονομικά είναι ο ποντικός των οικιών.Το σώμα του έχει μήκος 7 έως 11 εκατοστά και ουρά έως 11 εκατοστά. Έχει μάλλον πλατύ ρύγχος που στενεύει πολύ στο άκρο, αυτιά μετρίου μεγέθους και ουρά χωρίς δακτυλιοειδή λέπια. Το χρώμα του ποικίλει από σκοτεινό σταχτί μέχρι υπόξανθο.

Rattus rattus

Ο μαύρος αροΕίδη ποντικών και αρουραίωνυραίος Rattus rattus είναι κοινό είδος σε αποθήκες, πλοία, υπονόμους, λιμενικές εγκαταστάσεις. Έχει σώμα μήκους από 14 έως 20 εκατοστά και η ουρά από 14 έως 23 εκατοστά. Το τρίχωμα του έχει χρωματισμό από σταχτί ανοιχτό έως σκούρο. Έχει στενό ρύγχος, μακριά αυτιά και ουρά μακρύτερη από το σώμα με πολυάριθμα δακτυλιοειδή λέπια. Σε πολλές περιοχές της χώρας καταστρέφει και τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Rattus norvegicus

Ο κοινός, καφέ ή Rattus norvegicus αρουραίος είναι πιο μεγαλόσωμος από το ποντική. Το σώμα του έχει μήκος από 18 ‘έως 25 εκατοστά

mioktonies

 και ου

ρά από 15 έως 22 εκατοστά. Το τρίχωμα του είναι σταχτί με σκουρόχρωμες κηλίδες κατά τόπους. Το ρύγχος του είναι πλατύ και κοντό, τα αυτιά είναι μικρά και η ουρά του είναι μικρότερη από το σώμα και έχει πολλούς δακτυλίους.

 

Microtidae (αρουραίος), spalacidae (τυφλοπόντικας)

mioktonies