Απώθηση πτηνών – ψείρες και ακάρεα

Απώθηση πτηνών και γενικές πληροφορίες. Απώθηση πτηνών – ψείρες και ακάρεα. 

Πόλη προβληματική είναι η ψείρα των περιστεριών η οποία πολλαπλασιάσετε πολύ γρήγορα και η καταπολέμηση πολύ δύσκολη.

Στα περιττώματα των περιστεριών αναπτύσσονται διάφοροι μύκητες, ένας εκ των οποίων ονομάζεται Histoplasma capsulatum . Ο μύκητας αυτός είναι υπεύθυνος για την ιστοπλασματική αλλεργία, που εμφανίζεται με συμπτώματα γρίπης. Μάλιστα, αρκεί η εισπνοή μερικών μόνο μορίων από τον μύκητα για να προκληθεί η αλλεργία

Απώθηση πτηνών - ψείρες και ακάρεαΕλέγξτε τον χώρο εργασίας και τον χώρο κατοικίας σας. Μήπως ο φωταγωγός, το μπαλκόνι σας ή οι εξωτερικές μονάδες Air Condition είναι λερωμένες από τα περιττώματα περιστεριών ;

Αυτά τα περιττώματα ή ίχνη μερικών μορίων απ’ αυτά μπορεί να είναι υπεύθυνα για την “γρίπη” που περνάτε.

Για την προστασία τον χώρων σας από πτηνά, κυρίως περιστέρια, εφαρμόζουμε συστήματα απώθησης.

Απώθηση πτηνών – ψείρες και ακάρεα

Έξωπαράσιτα των πτηνών, Ψείρες και ακάρια – περιστεριών που πειράζουν και τον ανθρώπινο περιβάλλον.

Τα τελευταία χρονιά έχει επεκταθεί στην Αττική ένα είδος εντόμου και ένα είδος ακάρι τα οποία τα βρίσκουμε σε πολλές οικίες, ο ξενιστής για αυτά είναι κύριος τα περιστέρια.

Πολλές φορές η αντιμετώπιση είναι δύσκολη και δαπανηρή, ανάλογα με το πόσο έχουν προχωρήσει μέσα στην οικία ή στον χώρο σας, οποίος και να είναι αυτός.

Η Απολυμαντική έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση τους, και δίνει εγγύηση στις εφαρμογές της και στις διάφορες περιπτώσεις που παρουσιάζονται.

Πιο κάτω σας αναφέρουμε την βιολογία των εντόμων και ακάρεων :

Απώθηση πτηνών – ψείρες και ακάρεα

MALLOFAGA
Στην τάξη αυτή ανήκουν ψείρες οι οποίες έχουν στοματικά μόρια μασητικού τύπου. Τρέφονται με επιθηλιακά νεκρά κύτταρα, με πήγματα αίματος ή και τεμάχια δέρματος.

Τα κυρία είδη είναι:

Dermanyssus gallinae
Menacanthus stramineus
Menopongalinae
Cuclogaster heterographus
Lipeurus caponia

Dermanyssus gallinae, γνωστό και ως άκαρι, είναι εξωπαράσιτο των πουλερικών και των πτηνών γενικότερα. Τα ακάρεα τροφοδοτούνται με αίμα. Μετά τη διατροφή, κρύβονται σε ρωγμές και σχισμές μακριά από το φως της ημέρας, όπου ζευγαρώνουν και γεννούν τα αυγά. Υπό ευνοϊκές συνθήκες στον κύκλο ζωής του το ακάρι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός επτά ημερών, ώστε οι πληθυσμοί να μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα, προκαλώντας αναιμία σε σμήνη πουλερικών.

Dermansyssus gallinae μπορούν επίσης να τρέφονται με ορισμένα είδη θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των άνθρωπο, και γενικά πολλαπλασιάζετε σε συνθήκες διαμερίσματος καταλαμβάνοντας όλο το σπίτι.
Επίσης, έχει περιγράφει ως πιθανός φορέας για Rhusiopathiae Erysipelothrix

Η ψείρα έχει χρώμα κιτρινωπό, και το κάθε πόδι έχει δύο νύχια. Η κοιλιά είναι επιμήκης, σε γενικές γραμμές στρογγυλευμένα οπίσθια, και έχει δύο ή περισσότερες εγκάρσιες σειρές τρίχες.

Θηλυκό
Το θηλυκό ζει περίπου 12 ημέρες και παράγει μέχρι και τέσσερα αυγά την ημέρα. Ο πλήρης κύκλος ζωής είναι περίπου 2 εβδομάδες.

Αρσενικό
Το κεφάλι είναι περίπου τριγωνικό. Η ψείρα αυτή μπορεί να δημιουργήσει μεγάλους πληθυσμούς στην οικία μας .

Αυγά
Τα αυγά έχουν χαρακτηριστικά νήματα σε σχέση με το πρόσθιο μισό του κελύφους.

Ο έλεγχος και καταπολέμηση, αντιμετώπιση, εξολόθρευση του πληθυσμού των ακάρεων και ψειρών των περιστεριών.

Τα ακάρεα και ψείρες πτηνών, απεντόμωση τους, γίνεται με επαναληπτικές εφαρμογές με σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας.

Έχουμε αντιμετώπιση εκατοντάδες περίπτωσης με μεγάλη επιτυχία.
Η απεντόμωση γίνεται με Fogger σε όλες τις επιφάνειες οπός το στρώμα το κρεβάτι, η τραπεζαρία, η κουζίνα, βιβλιοθήκες δημιουργώντας ένα φιλμ στης επιφάνειες του χώρου με το ψεκάστηκο υγρό το οποίο εξοντώνει τα ακάρεα και τις ψείρες.

 

ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ PRODUCTS