Απολύμανση για ποντίκια

Η απολύμανση για ποντίκια είναι  οι ενέργειες που πραγματοποιούμε προκειμένου να εξολοθρεύσουμε ποντίκια και άλλα τρωκτικά από εσωτερικούς και εξωτερικούς  χώρους. Οι απολυμάνσεις για ποντίκια είναι και η απολύμανση του χώρου από της αρρώστιες.  Η απολύμανση για ποντίκια πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό με εμπειρία και γνώσεις στα τρωκτικά και τις τεχνικές μεθόδους εξόντωσης τρωκτικών με την οδηγία του γεωπόνου. Καλέστε μας στο 210 8252 777.

Γιατί να μας επιλέξετε εμάς για απολύμανση για ποντίκια.  

Γιατί να μας επιλέξετε εμάς για απολύμανση για ποντίκια και τρωκτικά. Οι τεχνικοί μας γνωρίζουν τιςΑπολύμανση για ποντίκια ανάγκες της κάθε περίπτωσης, κατοικίας, αποθήκης, επιχείρησης κ.α. Γνωρίζουν άτι εξοπλισμός είναι αναγκαίος σε κάθε περιστατικό που επιβάλλεται απολύμανση για ποντίκια. Η υπηρεσία μυοκτονίας   συνοδεύετε  και με συμβουλευτική υποστήριξη.

Απολύμανση για ποντίκια σε κάθε χώρο.

Η απολύμανση για ποντίκι πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Αυτό γιατί οι μπορεί συνθήκες στον χώρο να παραμένουν γόνιμες για αναπαραγωγή τρωκτικών.  Μετά από λίγο καιρό να αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα. Σε αυτή τη περίπτωση εφαρμόζουμε απολύμανση για τρωκτικά ή μυοκτονία. Οι τεχνικοί μας θα σας συμβουλέψουν για την πρόληψη και αντιμετώπιση  τρωκτικών.

Τι διαφορά έχει η μυοκτονία από την απολύμανση για ποντίκια;

Η απολύμανση για ποντίκια είναι οι ενέργειες που κάνουμε για να μην ξανά αντιμετωπίσουμε πρόβλημα ποντικιών. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η θανάτωση του εισβολέα δηλαδή η μυοκτονία αλλά το ότι δεν θα συμβεί άλλο περιστατικό ξανά. Επίσης στην απολύμανση για ποντίκια απολυμαίνουμε όλα τα σημεία που δραστηριοποιούνται τρωκτικά και επαναφέρουμε την καθαριότητα και υγιεινή στον χώρο σας. Η εταιρία μας πρωταγωνιστεί στις Απολυμάνσεις τρωκτικών έχοντας όλα τα μέσα με 100% επιτυχία.

Απολύμανση για ποντίκια  με ασφάλεια του χώρου.

Απολύμανση για ποντίκια με ασφάλεια του χώρου: Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στα μέτρα προστασίας σε χώρους παρασκευής τροφίμων ή σε χώρους εργαζομένων τοποθετούνται ειδικοί σταθμοί δόλωσης. Τα σημεία δόλωσης καταγράφονται τοπογραφικά και αριθμούνται έτσι ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης για ποντίκια.

Απολύμανση για ποντίκια στην Αθηνά.

Απολύμανση για ποντίκια.  Με την εταιρεία Απολυμαντική LG δεν θα αντιμετωπίσετε ποτέ ξανά προβλήματα μεΑπολύμανση για ποντίκια τρωκτικά, ποντίκια και αρουραίους. Η Απολύμανση για ποντίκια είναι μια απλή υπόθεση. Με εκπαιδευμένους τεχνικούς και περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε θέματα τρωκτικών, με την Απολυμαντική LG  θα βεβαιωθείτε ότι είστε προστατευμένοι από κάθε απειλή.

Τεχνικές για απολύμανση ποντικών

Οι τεχνικές εξόντωσης ποικίλλουν από παγίδες με δολώματα. Παγίδες κόλλας χρησιμοποιούνται σε ποντίκια, αλλά απαιτούν επίσης την κατάλληλη τοποθέτηση για να είναι αποτελεσματικές. Όλες οι παγίδες απαιτούν μια γνώση των συνηθειών του ποντικιού και τη συμπεριφορά τους.

Σημαντικός παράγοντας παραμένει και εδώ η πρόληψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σημεία που μπορεί να αποτελέσουν διόδους ή εστίες τρωκτικών θα πρέπει να σφραγίζονται, να μην αφήνονται υλικά για πολύ καιρό ακίνητα στο ίδιο σημείο.

Μεγάλη βοήθεια αποτελεί και η στατιστική απεικόνιση των ευρημάτων, μέσα από την επεξεργασία των δελτίων ελέγχου δολωματικών σταθμών.

Μέσα σε χώρους παραγωγής, γενικώς, δεν τοποθετούνται τρωκτικοκτόνα. Για να ελέγχουμε την παρουσία των τρωκτικών, χρησιμοποιούνται ειδικοί σταθμοί ελέγχου με δολώματα χωρίς δραστική ουσία ή κάποιο άλλο τρόπο σύλληψης μηχανικές παγίδες σύλληψης. Μην  διστάσετε να μας καλέσετε για οποιαδήποτε ερώτηση σας που αφορά απολύμανση ποντίκων.

Απολύμανση για ποντίκια σε 3 βήματα

Η μυοκτονία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία εργασία ιδιαίτερη. Στο πρώτο βήμα της μυοκτονίας πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε πολύ καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το δεύτερο βήμα είναι η εκτίμηση του πληθυσμού των τρωκτικών που τυχόν υπάρχουν και ο τρόπος συμπεριφοράς. Θα πρέπει επίσης να εντοπιστούν τα σημεία από τα οποία τα τρωκτικά προμηθεύονται την τροφή τους.

Στη συνέχεια ακολουθεί προσεκτική δόλωση του χώρου με ειδικά τρωκτικοκτόνα δολώματα με δολωματικούς σταθμούς. Η επιλογή των σημείων δήλωσης καθώς και η ποιότητα των δολωμάτων εξαρτώνται από τον χώρο και τον πληθυσμό.

Απολύμανση για ποντίκια. Οι μυοκτονίες και πραγματοποιούνται με τα παρακάτω μέσα:

Αιμολυτικά δολώματα ενός γεύματος

Τα αιμολυτικά δολώματα ενός γεύματος  είναι το πιο συνηθισμένο δόλωμα στις μυοκτονίες και στις απολυμάνσεις για ποντίκια. Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τα ποντίκια. Ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει αυτό το δόλωμα είναι πως τα νεκρά ποντίκια δεν μυρίζουν. Το συγκεκριμένο τρωκτικοκτόνο είναι ασφαλές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Δολωματικοί σταθμοί

Οι Δολωματικοί σταθμοί ποντικών και αρουραίων και γενικά τρωκτικών είναι ίσως η πιο ασφαλής μέθοδος αντιμετώπισης. Είναι χρήσιμοι σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου μυοκτονίας είναι τα εξής:

 • Δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο δόλωμα στους μη αρμόδιους, σε παιδιά και ζώα.
 • είναι πολύ αποτελεσματικό.
 • Κάνουν το δόλωμα πιο ελκυστικό και καταναλώσιμο.
 • Προστατεύουν το δόλωμα από νερά και υγρασία.
 • είναι πολύ ελκυστικό για τα ποντίκια γιατί μοιάζει με φωλιά.
 • δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης του δολώματος και της
 • διατηρείται πιο πολύ το μυοκτόνο φάρμακο
 • καταγραφής της.

Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται βάσει σχεδίου από τον υπεύθυνο επιστήμονα, αριθμούνται. Ενδεικτικές ταμπέλες υποδεικνύουν τις θέσεις τους, ώστε να μην καταστρέφονται κατά λάθος  και να ελέγχονται αποτελεσματικότερα από το προσωπικό της εταιρείας μας.

Κολλητικές παγίδες

Οι κολλητικές παγίδες για τρωκτικά είναι άλλη μια μέθοδος αντιμετώπισης. Στην ουσία είναι μια βάση που πάνω της έχει μια πολύ ισχυρή κόλλα. Σε συνδυασμό με ένα ελκυστικό δόλωμα για ποντικούς. Αυτό σημαίνει να εφαρμοστεί σε σημεία που γνωρίζουμε πως κυκλοφορούν τρωκτικά.

Τι πρέπει να προσέχουμε για την μυοκτονία.

Πριν από τη διενέργεια μιας μυοκτονίας, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί σωστά ο πληθυσμός των τρωκτικών. Θόρυβοι μέσα στο πάτωμα μπορεί να είναι αποτέλεσμα της μόλυνσης από ποντίκια.

Όλες οι πιθανές θέσεις σίτισης και τα σημεία εισόδου των τρωκτικών πρέπει να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν.

Τα δοχεία απορριμμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και σφραγισμένα. Πάγκοι, νεροχύτες και πατώματα στην κουζίνα πρέπει να διατηρούνται καθαρά,

Ρωγμές και τρύπες θα πρέπει να σφραγίζονται. Οι ανοικτές περιοχές γύρω από τους σωλήνες, τους αγωγούς αερίου και τους αεραγωγούς πρέπει να σφραγίζονται. Τρύπες τόσο μικρές όσο η γόμα του μολυβιού μπορεί να επιτρέψουν την είσοδο και δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Καταπολέμηση τρωκτικών από επαγγελματικές εταιρίες.

Καταπολέμηση τρωκτικών: Τα δολώματα χύμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά φέρουν αυξημένο κίνδυνο. Ακατάλληλη τοποθέτηση και χρήση δολωμάτων μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα και τα άγρια ζώα.

Απαιτείται προσοχή και εμπειρία. Καταπολέμηση τρωκτικών μόνο από επαγγελματικές εταιρίες.

Τα  ποντίκια είναι ενοχλητικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Τα ποντίκια τρέφονται με ανθρώπινες τροφές και μπορούν να καταστρέψουν τα χάρτινα και πλαστικές συσκευασίες προκειμένου να κατασκευάσουν τις φωλιές τους. Ούρα, σάλιο και περιττώματα μερικών ποντικών μπορεί να περιέχουν ιούς και βακτήρια, όπως λεπτοσπείρωση η σαλμονέλα. Είναι αναγκαίο να εξοντωθούν.

Ο πληθυσμός τον τρωκτικών σε ένα σπίτι ή επιχείρηση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξαλειφθεί. Μην διστάσετε να μας καλέσετε για μυοκτονία σε όλη την Αττική.

Οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι εξόντωσης είναι εκείνες που χορηγούνται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες ελέγχου παρασίτων εταιρίες για απολυμάνσεις απεντομώσεις μυοκτονίας.

Επικοινωνήστε με τον γεωπόνο μας για τη  Μυοκτονία και απολύμανση ποντικών και τρωκτικών

Η δραστηριότητα των οικιακών ποντικών και των αρουραίων είναι ιδιαίτερα βλαπτική στις κατασκευές, τις ζημιές που προκαλούν στα αποθηκευμένα τρόφιμα καθώς και για την δημόσια υγεία εξαιτίας των ασθενειών που μεταδίδουν, λεπτοσπείρωση, πανώλη, τύφο, τοξοπλάσμωση.

Χαρακτηριστικά σκευασμάτων μυοκτονίας

Τα χημικά παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις Μυοκτονίας είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κύρια χαρακτηριστικά:

 • Ιδιαίτερα προσελκυστικά ώστε να εξασφαλιστεί η σίγουρη κατανάλωση από τα ποντίκια
 • Είναι φάρμακα δεύτερης γενεάς και αυτό σημαίνει ότι μικρές δόσεις αρκούν για να πάρει το τρωκτικό την θανατηφόρα ποσότητα δραστικής ουσίας που απαιτείται
 • Αποτελεσματικά για όλα τα είδη των ποντικών και αρουραίων
 • Τα ποντίκια εξοντώνονται σε διάστημα 4-6 ημερών, ώστε να αποφύγουμε την δολωματοφοβία
 • Με τη δράση του φαρμάκου το τρωκτικό μουμιοποιείται και πεθαίνει μακριά από τους χώρους χωρίς να μυρίζει.

 

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι δολώματα σε διάφορες μορφές και με διαφορετικές δραστικές ουσίες έτσι ώστε να μην δημιουργείται τυχόν ανθεκτικότητα στα τρωκτικά. Τα μυοκτόνα δολώματα είναι αντιπηκτικά νέας γενιάς των οποίων οι δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος του τρωκτικού προκαλούντος εσωτερική αιμορραγία και έχουν την ιδιότητα να ελκύουν τα τρωκτικά με την οσμή τους.  Η λήψη της δόσης αυτής έχει σαν αποτέλεσμα το τρωκτικό να πεθαίνει 1 – 5 ημέρες αργότερα και στη συνέχεια να μουμιοποιείται, χωρίς να δημιουργεί δυσάρεστες οσμές.

Οι εφαρμογές της καταπολέμησης γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό.

Για τη χρειάζεται απολύμανση για τα τρωκτικά.

Η απολύμανση για τα τρωκτικά επιβάλλεται απολύμανση για ποντίκια,  αν έχετε κάποιο κρούσμα στο σπίτι ή την επιχείρηση. Είναι φορείς μικροοργανισμών, μολύνουν το περιβάλλον και τα τρόφιμα με τα κόπρανα τους.

Ρυπαίνουν τα τρόφιμα με τα περιττώματα, τα ούρα, τις τρίχες και το σμήγμα του δέρματος τους και τα καθιστούν ακατάλληλα.

Τρώνε τα τρόφιμα. Υπολογίζεται ότι ένας αρουραίος καταναλώνει ημερησίως 40g περίπου ξηρής τροφής, ενώ ένας ποντικός 20g περίπου.
Καταστρέφουν την συσκευασία των τροφίμων.
Προξενούν βλάβες στα ηλεκτρικά καλώδια και στους αγωγούς, με συνέπεια να εγκυμονούνται κίνδυνοι βραχυκυκλώματος ή διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως, πυρκαγιάς  ή πλημμύρας. Για την απολύμανση ποντικών τηλεφωνήστε στο 210 8252 777

Στέρηση των μέσων διαβίωσης

Τα τρωκτικά για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν, χρειάζονται νερό, τροφή και κατοικία. Για αυτόν το λόγο οποιαδήποτε τροφή είναι κατάλληλη για τη διατροφή τους δημητριακά, ξηροί καρποί, λιπαρές ουσίες περιλαμβανομένων και των ζωικών λιπών και του σαπουνιού πρέπει να φυλάγεται σε καλά κλεισμένους. Ταυτόχρονα πρέπει να αποκλειστεί πρόσβαση προς το νερό.

Γιατί τα ποντίκια είναι εχθροί;

Τρεις σημαντικοί λόγοι που θεωρούμε τα τρωκτικά εχθρούς:

 1. Ευθύνονται για οικονομικές ζημιές καταστρέφοντας τροφές και πολλά υλικά.
 2. Είναι αποκρουστικά σε πολύ κόσμο.
 3. Ευθύνονται για την διάδοση και εξάπλωση ασθενειών.

 

Το πιο σημαντικό πρόβλημα για τον άνθρωπο είναι η διάδοση ασθενειών μιας και τα τρωκτικά είναι φορείς παθογόνων οργανισμών. Όταν τα τρωκτικά ζουν κοντά στον άνθρωπο τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία. Εδώ δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε και την σημασία των ασθενειών που μεταδίδουν τα τρωκτικά στα κατοικίδια ζώα, ένας μόνο ποντικός μπορεί να μεταφέρει 45 ασθένειες.

Τα τρωκτικά μολύνουν τα τρόφιμα

Τα τρωκτικά μολύνουν τα τρόφιμα, ανταγωνίζονται τον άνθρωπο, τα κατοικίδια, τα ενδημικά ζώα και την πανίδα γενικότερα, για φαγητό και καταφύγιο. Δημιουργούν καταστροφές στα κτήρια και στις εγκαταστάσεις (ροκάνισμα, σκάψιμο λαγουμιών). Αποτελούν σημάδι ελλιπούς καθαριότητας.

Πώς να απαλλαγείτε από τα ποντίκια

Μάθετε τις καλύτερες μεθόδους για να απαλλαγείτε από τα ποντίκια  στον χώρο σας και πώς η Απολυμαντική LG μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση και τον έλεγχο των ποντικιών.

Τα τρωκτικά μεταφέρουν σοβαρές ασθένειες και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο  χώρο σας.

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες συμβουλές που πρέπει να ξέρετε αν υποψιάζεστε ότι ποντίκια ή αρουραίοι υπάρχουν στον χώρο σας και πώς να απαλλαγείτε από αυτά.

Γνωρίστε τα προειδοποιητικά σημάδια μιας μόλυνσης από ποντίκια και αρουραίους.

Τα κοινά σημάδια που μας δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα με ποντίκια και αρουραίους, περιλαμβάνουν την εύρεση περιττωμάτων ή τα αποδεικτικά στοιχεία που ροκανίζουν τα πάντα, οι ήχοι που ακούμε σε διάφορα σημεία, ιδίως το βράδυ και ακόμη και τα νεκρά ποντίκια.

Απολύμανση για ποντίκια. Επισκευάστε το σπίτι ή την επιχείρησή και κρατείστε τα σωστά συντηρημένα.

Ελέγχοντας τα ποντίκια και τους αρουραίους, αφορά τόσο την πρόληψη όσο και την θεραπεία. Σφραγίζοντας τις τρύπες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και το δάπεδο μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή τους στο σπίτι σας. Και με το ροκάνισμα που κάνουν με τα ισχυρά δόντια τους, μπορούν να κάνουν ένα σημείο εισόδου για κάθε τρύπα. Κρατώντας τα δοχεία απορριμμάτων κλειστά με καπάκια και εξαλείφοντας κάθε πηγή νερού, κάνουν την ιδιοκτησία σας λιγότερο ελκυστική για αυτά τα τρωκτικά.

Εξάλειψη τρόπων για να αναρριχηθούν τα τρωκτικά στο σπίτι σας.

Δύο από τους πιο κοινούς τύπους των αρουραίων που προκαλούν προβλήματα, είναι ο αρουραίος της Νορβηγίας και ο αρουραίος οροφής.

Αποκλείστε την πιθανότητα να δημιουργήσουν σήραγγες για να μπουν κάτω από το σπίτι σας.

Εάν δεν μπορούν να αναρριχηθούν, τα τρωκτικά θα προσπαθήσουν να φτιάξουν σήραγγα. Ένας τρόπος για να περιοριστεί αυτό το είδος της πρόσβασης, είναι μια σειρά από πλάκες στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο του σπιτιού σας.

Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σωστά για να περιορίσετε την πρόσβαση τρωκτικών.

Η σωστή αποθήκευση των τροφίμων, χρησιμοποιώντας αεροστεγή δοχεία και δοχεία απορριμμάτων βαρέως τύπου.