Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις, μυοκτονίες Fumigation

Απολυμάνσεις,απεντομώσειςκαιπάσης φύσεως καταπολέμησης μικρόβιον και εντομών.Η Απολυμαντική προσφέρει ειδικές υπηρεσίες Απολύμανσης,Απεντόμωσης, μυοκτονίες,Fumigation.Στις υπηρεσίες της εφαρμόζει επιστημονικούς και οικολογικούς μεθόδους.Είναι εταιρία με έδρα την Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Οι υπηρεσίες στις απολυμάνσεις,απεντομώσεις εστιάζονται στη καταπολέμηση εντομών όπως κατσαρίδες,κοριοί, ψύλλοι,σαράκι τερμίτες και έντομα τροφίμων κ.α.