Τα σπουδαιότερα  Είδη εντομών τροφίμων, καπνού, πλοίων, υφασμάτων & γουναρικών

ΕΙΔΟΣ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Α. ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
Lasioderma serricorne Σκαθάρι του καπνού Anodiidae

Lasioderma serricorne – Σκαθάρι του καπνού

Stegobium paniceum Anodiidae

Oryzaephilus surinamensis: Ψείρα του σταριού

Sitophilus granarius Σκαθάρι του σιταριού Curculionidae

Sitophilus oryzae: Σκαθάρι του ρυζιού

Sitophilus oryzae Σκαθάρι του ρυζιού Curculionidae

Sitophilus oryzae: Σκαθάρι του ρυζιού

Acanthoscelides obtectus Βρούχος των φασολιών Bruchidae

Acanthoscelides obtectus: Βρούχος των φασολιών

Bruchus pisorum Βρούχος των μπιζελιών Bruchidae

Acanthoscelides obtectus: Βρούχος των φασολιών

Bruchus lentis Βρούχος της φακής Bruchidae
Oryzaephilus surinamensis Ψείρα του σταριού Sylvanidae

Oryzaephilus surinamensis: Ψείρα του σταριού

Trogoderma granarium Τρωγόδερμα των σπόρων Dermestidae

Trogoderma granarium: Τρωγόδερμα των σπόρων

Trogoderma inclusum Τρωγόδερμα των σπόρων Dermestidae
Tenebrioides mauritanicus Σκαθάρι των σπόρων Trogostidae

Tenebrioides mauritanicus: Σκαθάρι των σπόρων

Rhizopertha dominica Σκαθάρι του ρυζιού Bostrychidae

Rhizopertha dominica:Σκαθάρι του ρυζιού

Tribolium confusum Ψείρα ή σκαθάρι των αλεύρων Tenebrionidae
Tribolium castaneum Σκούρο σκαθάρι των αλεύρων Tenebrionidae

Tribolium castaneum: Σκούρο σκαθάρι των αλεύρων

Liposcelis bostrychophyla Έντομο μικκύλιον Tenebrionidae

Liposcelis bostrychophyla – Έντομο μικκυλίων

Β. ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ
Ephestia elutella Σκουλήκι καπνού ή κακάο Pyralididae
Ephestia kuehniella Σκουλήκι των αλεύρων Pyralididae
Ephestia cautella Σκουλήκι σύκων, σταφίδας Pyralididae
Plodia interpunctella Κοινό σκουλήκι αποθηκών Pyralididae
Sitotroga cerealella Σιτότρωγα Geleghiidae
Γ. ΔΙΠΤΕΡΑ
Piophila casei Σκουλήκι του τυριού Piophilidae
Δ. ΑΚΑΡΕΑ
Acarus siro Ακάρι των αλεύρων Acaridae